Ook gemeentelijk vastgoed gaat aan warmtenet

Het HVC-warmtenet in Hendrik-Ido-Ambacht wordt uitgebreid. Ook gemeentelijk vastgoed wordt daar aan gekoppeld, kwamen de gemeente en HVC onlangs overeen.

Het warmtenet is belangrijk in de overgang naar de energieneutrale gemeente die we in 2050 willen zijn.

Uitbreiding

De energietransitie en het 'aardgasvrij' maken van Hendrik-Ido-Ambacht is niet alleen een zaak van huurders, particulieren en ondernemers. Ook de gemeente zet stappen om het verwarmen van haar gebouwen te verduurzamen. De eerste stap is het in fases aansluiten op het warmtenet van HVC. Dat krijgt steeds meer vorm. De nieuwbouw in de Straatjes en Laantjes is bij de bouw al gekoppeld aan het warmtenet en in de komende jaren gaat het warmtenet verder naar de wijken Kruiswiel en Oostendam. Een goede gelegenheid om ook het gemeentelijk vastgoed daar aan dat net te koppelen. Gemeente en HVC bekrachtigden dit op 16 januari met het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst. Daarin staat dat de partijen samenwerken in het leggen van het warmtenet en het aansluiten van de gemeentelijke gebouwen daarop.

Cascade als eerst

Het eerste gebouw dat hiervoor in aanmerking komt, is Cultureel Centrum Cascade. Dat wordt na het groot onderhoud in 2025 als eerste gemeentelijk gebouw gekoppeld aan nog aan te leggen warmtenet in dit deel van Hendrik-Ido-Ambacht. Tussen 2025 en 2029 wordt ook ander gemeentelijk vastgoed aan het warmtenet gekoppeld, zoals sportcomplex De Ridderhal, het Baxhuis, het gemeentehuis en zwembad De Louwert. Dit wordt steeds op logische momenten gedaan, bijvoorbeeld wanneer aardgasgestookte cv-installaties vervangen moeten worden.

Duurzame warmtebron

In eerste instantie wordt het warmtenet verwarmd met een tijdelijke warmtecentrale (TWC) in de buurt van Cascade. Deze is aardgasgestookt. In de loop van 2024 wordt bekend welke duurzame warmtebron in Hendrik-Ido-Ambacht het warmtenet gaat verwarmen. In 2027 moet deze bron in gebruik genomen worden. Die duurzame bron verwarmt dan het gehele warmtenet in Hendrik- Ido-Ambacht.
Wethouder Duurzaamheid Ralph Lafleur en HVC-directeur Warmte Marco van Soerland tekenen overeenkomst.voor samenwerking aan warmtenet
Wethouder Duurzaamheid Ralph Lafleur en HVC Directeur Warmte Marco van Soerland tekenen de samenwerkingsovereenkomst waarin afgesproken is dat gemeentelijk vastgoed aan het warmtenet gekoppeld wordt. Foto: Cees van Meerten/FotoExpressie

Samenwerking

In onze regio werken gemeenten, woningcorporaties, HVC, Stedin en provincie Zuid-Holland samen aan een regionaal warmtenet om woningen en gebouwen van duurzame warmte te voorzien. Een warmtenet is voor een deel van de wijken in onze regio de beste optie om van het aardgas af te gaan. De gemeente heeft met haar partners als doel om vóór 2050 energieneutraal te zijn. Om dat te bereiken wordt het 'aardgasvrij' maken van gebouwen versneld. Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed is een van de maatregelen.

Meer info over het warmtenet van HVC in Hendrik-Ido-Amabcht vindt u op hvcgroep.nl/warmtenet-hendrik-ido-ambacht.