Regio wil vlugger van aardgas af

Wethouder Lafleur en bestuurders van regiogemeenten, woningcorporaties, provincie, Stedin en HVC tekenden vandaag Versnellingsprogramma Drechtsteden 100% aardgasvrij.

Doel is om samen vóór 2050 energieneutraal te zijn. Om dat te bereiken, versnellen de partijen het aardgasvrij maken van gebouwen. 

Daarbij denken ze aan:

  • organiseren van financiële steun vanuit het Rijk voor de financierbaarheid van het warmtenet;
  • creëren van meer bewustzijn en draagvlak in de samenleving voor de warmtetransitie en verduurzamen van eigen vastgoed;
  • opstellen van wijkuitvoeringsplannen, plannen waarin staat hoe de wijk van aardgas afgekoppeld wordt.

Meer hierover leest u in Versnellingsprogramma Drechtsteden 100% aardgasvrij.

Ondertekenaars Versnellingsprogramma Drechtsteden 100% Aardgasvrij
Ondertekenaars van het programma. Ambachts wethouder Duurzaamheid Ralph Lafleur 3e van rechtsboven.