Samen voor een duurzamer Ambacht

De komende jaren werken we samen stap voor stap verder aan een groen, duurzaam en toekomstbestendig Ambacht.

Op maandag 15 januari stelde de gemeenteraad het Programma Duurzaamheid 2024-2030 vast.

Met dit programma gaan we de komende jaren verder werken aan een groen, duurzaam en toekomstbestendig Hendrik-Ido-Ambacht. Dat doen we op verschillende thema's: energietransitie, grondstoffen, duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie, biodiversiteit en groen. We richten ons met dit programma op een fossielvrije toekomst, waarin we grondstoffen hergebruiken, voorbereid zijn op een veranderend klimaat en de biodiversiteit ondersteunen terwijl we in een groene omgeving wonen en werken.

Kansen voor groei en welzijn

Wethouder Duurzaamheid Ralph Lafleur: "Onze doelen bereiken we stap voor stap. We zorgen dat iedereen mee kan doen met deze stappen en deze ontwikkelingen niet alleen leiden tot een duurzaam Ambacht, maar tegelijkertijd kansen voor economische groei en welzijn creëert."

De gemeente gaat aan de slag met concrete acties. Bijvoorbeeld door het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed, bestrijden van energiearmoede, vergroenen en ontstenen van de openbare ruimte en het uitbreiden van het aantal bijenlinten. In samenwerking met Ambachters, organisaties en de regio (Duurzaam Ambacht Netwerk) werken we aan een CO2-neutrale, klimaatadaptieve en circulaire gemeente in 2050.

Programma Duurzaamheid 2024 - 2030

Blijf op de hoogte

We geloven sterk in de kracht van samenwerking om méér te bereiken. Daarom moedigen we actieve deelname aan en benadrukken we dat uw betrokkenheid bijdraagt aan het succes van onze gezamenlijke duurzaamheidsinspanningen. De nieuwsbrief Duurzaam Ambacht is daar een mooi voorbeeld van. Abonneren op de nieuwsbrief kan via bit.ly/DuurzaamAmbachtnb

Meer informatie 

Programma Duurzaamheid 2024-2030

Uitvoeringsagenda 2024-2025