Tweede Regio Deal

De 7 Drechtstedengemeenten en Gorinchem krijgen voor de tweede maal miljoenen van het Rijk in de vorm van een Regio Deal.

Regio Deal Drechtsteden - GorinchemIn zo'n deal werkt Rijksoverheid samen met een regio om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers in die regio te verhogen.

Doelen

Onderwijs, bedrijfsleven en overheden in onze regio werken deze keer samen om het geld te besteden aan zaken als

  • verbeteringen van mogelijkheden op betaald werk en scholing/opleiding
  • groenere rivieroevers en meer verbinding tussen die oevers
  • economie van herbruikbare grondstoffen (circulaire economie) en zo veel mogelijk terugdringen van schadelijke uitstootgassen (zero emission).

Eerdere Regio Deal

Bijzonder is dat onze regio voor de tweede maal een Regio Deal krijgt. In 2020 ontvingen Smart Delta Drechtsteden en Gorinchem 22.5 miljoen euro als Regio Deal. Dat wordt besteed aan wonen en recreëren aan de rivieren, innovatie en aan onderwijs dat beter aansluit op de vacatures die de bedrijven in onze regio hebben.

Meer informatie over Regio Deals vindt u op smartdeltadrechtsteden.nl.