"Vier de verschillen!" - toespraak burgemeester Patrick van der Giessen

Vanavond hield Patrick van der Giessen zijn eerste nieuwjaarstoespraak als burgemeester: "Mijn goede voornemen is verschillen te vieren in plaats van te veroordelen."

"Beste Ambachters!

Vele malen heb ik hier gestaan aan uw kant van het spreekgestoelte luisterend naar twee zeer hooggeachte bestuurders. Ik kan alleen maar hopen dat ik hun niveau kan evenaren, nu en in de toekomst...

Voor ik me op Ambacht en het komend jaar richt, ontkom ik er niet aan om kort terug te blikken op de toestand van de wereld in 2023. Oorlog in Oekraïne, oorlog in Gaza, het warmste jaar ooit, het natste jaar ooit en verkiezingsuitslagen die niet verbloemen dat veel mensen niet tevreden zijn over de manier waarop het land bestuurd wordt. En dat is nog maar een selectie uit het nieuws dat ons bereikt heeft in het afgelopen jaar.

Er is veel meer over ons uitgestort, zo af en toe ook goed nieuws, maar ik vraag me wel eens af of het tegenwoordig echt zoveel slechter is als pak hem beet 40 jaar geleden of dat het probleem is dat we nu alles meteen en in volle omvang moeten verteren.

Ik denk een beetje van beide. Een beetje van beide vind ik in het algemeen geen slechte insteek. Een verkiezingsuitslag als die van november kan ervoor zorgen dat mensen nog meer tegenover elkaar komen te staan, maar misschien was een wake-up-call ook wel nodig.

Ik maak me grote zorgen om de toekomst van onze kinderen in het snel verslechterende klimaat op onze planeet maar heb ook hoop dat de mensheid inventief genoeg is om de meest rampzalige scenario's af te wenden. Alhoewel, miljardairs die in rap tempo raketten ontwikkelen om onze planeet te verlaten, is in het algemeen geen goed signaal. Alleen in het geval van oorlogen is er geen ruimte voor nuance: Waar kinderen slachtoffer worden, zijn geen verzachtende omstandigheden te bedenken.

2023 was ook in Ambacht een jaar waarin veel gebeurde: Op het gebied van energievoorziening hebben we geïnvesteerd in energiecoaches en energiehulpen die met raad en daad mensen proberen te helpen op dit ingewikkeld onderwerp. Mensen die in de bijstand zitten, hebben energietoeslag ontvangen en Ambachtse ondernemers hebben onlangs de eerste Ambachtse energiecoöperatie opgericht om zich te verzekeren van voldoende elektriciteit in de toekomst.

Ons oog op het water is ook behoorlijk verruimd in het afgelopen jaar: op ons Havenhoofd is door verschillende samenwerkende partijen fors geïnvesteerd, de prachtige Noordkade is geopend en de nieuwe plannen voor de Noordoevers zijn wereldkundig gemaakt. Het hoge water is al tijden in het landelijke nieuws en alhoewel het in deze regio de laatste tijd niet bijzonder problematisch was, was mijn allereerste actie als burgemeester wel het ondertekenen van een waarschuwingsbrief voor hoog water.

We raken als gemeente ook steeds meer gewend aan het meer betrekken van inwoners bij zaken die hen aangaan. Mensen konden afgelopen jaar onder andere meedenken over: verbeteringen in de jeugdzorg, locaties voor laadpalen, de Kids Beweeg Route en de gewenste kwaliteiten van de nieuwe burgemeester. Vooral dat laatste heb ik als een groot succes ervaren. Als mensen willen meedenken dan kúnnen ze meedenken, onder andere via het bewonerspanel, en dat komt de kwaliteit van onze besluitvorming alleen maar ten goede en ik kan het dus van harte aanbevelen.

Aan de Noordkade hebben we ook in 2023 mensen uit door onheil getroffen regio’s kunnen opvangen en ik hoop dat zowel wij als deze mensen op een later moment aan hun verblijf in Ambacht met positieve gevoelens kunnen blijven terugdenken. Meer in het algemeen probeerden we Ambacht zo leefbaar mogelijk te houden door te werken aan plannen voor Cascade, een toegankelijker Louwersplein, het verwelkomen van milieubewuste bedrijven aan de Ambachtsezoom, het Relatieloket en de prachtige initiatieven van het AutoMaatje en de Huiskamers van de Wijk.

Het is prettig om te constateren dat in Ambacht de jaarwisseling rustig is verlopen en ik ben onze hulpverleners dankbaar voor hun inzet. Het is voor mij echter duidelijk dat de manier waarop we in Nederland oud & nieuw vieren op de lange termijn niet houdbaar is. Het is waanzin dat we onze hulpverleners moeten beschermen tegen idioten. En het is misschien nog wel erger dat we daarin niet slagen. Hun dringende oproep voor een vuurwerkverbod is schrijnend maar het lijkt steeds meer een treurige noodzaak te worden. Ook ik zou graag een vuurwerkverbod zien maar dan wel landelijk en met aandacht en ruimte voor de liefhebbers van vuurwerk die zich wel kunnen gedragen.

Ook in het nieuw jaar staat weer veel op de rol, zoals dat heet. Sinds 1 januari is in Ambacht het recycletarief van kracht en in heel Nederland de Omgevingswet. Beide niet zonder hun historie en impact voor zowel inwoners als organisatie. Er zal opnieuw worden gebouwd in De Volgerlanden, aan het Ambachts Lint en voorbereidingen zullen getroffen worden voor woningbouw aan de Noordoevers. We verwachten meer bedrijvigheid in Ambacht met daaraan gekoppeld meer werkgelegenheid, de Laan van Welhorst wordt veiliger ingericht en in Sportpark Schildman zal ook worden geïnvesteerd. Het wordt daarnaast interessant en plezierig om te zien wat de verschillende verenigingen in Ambacht precies gaan doen met de ruime en welkome donaties uit het CAI-Fonds.

Ik sluit af met het delen van mijn goede voornemen voor het nieuwe jaar. We worden al jaren intoleranter in Nederland en de wereld. Anders zijn of een andere mening hebben, is tegenwoordig een reden om de ander te straffen. En omdat onze aandacht geld oplevert, en aandacht voor conflict het meest profijtelijk is, heb ik het gevoel dat we opgehitst worden in de verkeerde richting. Vooruitgang zit mijns inziens vooral in het overbruggen van verschillen maar er wordt geld, status en macht verdiend met het uitvergroten daarvan. De mensen die profiteren van onvriendelijke berichten lijken weinig te geven om het feit dat ze ons allemaal achterlaten in een continue staat van onmin en conflict. Veel, al dan niet sociale, media en de hoofdrolspelers daarin lijken niets te geven om de gemeenschap of het individu.

Wij zullen hier dus zelf onze verantwoordelijkheid in moeten nemen en hardop blijven benoemen dat mensen anders mogen zijn en andere meningen mogen hebben en daarmee niet gelijk onze vijand worden. Mijn goede voornemen is dus om onze verschillen te vieren in plaats van te veroordelen.

Ik wens u allemaal een gezond en gelukkig 2024.

Burgemeester heft het glas
Burgemeester Patrick van der Giessen heft het glas op 2024.
foto: Cees van Meerten/FotoExpressie