Afvalcontainers

Hier vindt u het inrichtingsplan voor de ondergrondse afvalcontainers. In dit plan is vastgelegd waar de ondergrondse containers staan.

De inwerpzuilen van de ondergrondse afvalcontainers, het gedeelte dat u boven de grond ziet, zijn aan het eind van hun levensduur en hebben steeds vaker technische storingen. Daarom vervangen we deze vanaf september 2022 in fases. De nieuwe zuilen zijn minder storingsgevoelig en geschikt voor de invoering van het recycletarief op 1 januari 2024. We verwachten dat in maart 2023 de hele vervanging klaar zal zijn.

Restafval: kies voor een kleine of grote afvalzak

Bijna overal zijn de nieuwe inwerpzuilen voor restafval geplaatst. Bij deze nieuwe nieuwe zuilen kunt u kiezen of u een kleine zak (tot 30 liter) of een grote zak (van 30 tot 60 liter) wilt weggooien. Voor een kleine zak scant u uw afvalpas één keer. Voor een grote zak  (van 30 tot 60 liter) scant uw afvalpas twee keer. Kijk onderstaande video om te zien hoe het werkt.   

 Inrichtingsplan

Het vervangen van de zuilen was een logisch moment om te onderzoeken of de locaties van de ondergrondse containers nog voldoen. Dat bleek niet altijd zo te zijn en daarom hebben we een nieuw inrichtingsplan ondergrondse containers gemaakt. Het nieuwe plan is op dinsdag 30 augustus door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Lees hier de officiële publicatie.

Bovenzijde afvalcontainers raken versleten
De techniek in de 'zuilen' van de afvalcontainers raakt steeds verder versleten, daarom zijn ze aan vervanging toe.

Wat verandert er?

In de nieuwe situatie is een aantal ondergrondse containers weggehaald, op andere plekken worden containers toegevoegd. Bij het maken van het plan hebben we rekening gehouden met de afstand tot een vuilcontainer, hoe vaak de huidige containers worden gebruikt en het gemak en de veiligheid waarmee containers kunnen worden geleegd. Verder moeten er voldoende GFT-E voorzieningen zijn bij hoogbouw en is aan bijzondere locaties zoals ouderencomplexen gedacht. Op een paar plekken vervangen we de bovengrondse oud papierbakken voor ondergrondse containers.

Bovengrondse textielcontainers

Ook worden er twee extra bovengrondse textielcontainers geplaatst. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiervoor op 30 augustus het Aanwijzingsbesluit bovengrondse textielcontainers vastgesteld. Lees hier de officiële publicatie. De containers worden geplaatst op de volgende locaties:

  • tegenover Agnes Bartoutslaan 31
  • naast de glascontainer aan de Dreef (ter hoogte van Hooftlaantje)

Meer informatie

Heeft u vragen over de vervanging van de zuilen of het aanwijsbesluit? Mail deze naar duurzaam@h-i-ambacht.nl

Documenten

Bekendmaking aanwijzingsbesluit ondergrondse containers
Aanwijzingsbesluit ondergrondse containers
Locaties ondergrondse containers 01 Centrum Dorp
Locaties ondergrondse containers 02 Centrum Dorp
Locaties ondergrondse containers 03 Krommeweg De Sandeling
Locaties ondergrondse containers 04 Krommeweg Noord
Locaties ondergrondse containers 05 Krommeweg Zuid
Locaties ondergrondse containers 06 De Volgerlanden West
Locaties ondergrondse containers 07 De Volgerlanden West
Locaties ondergrondse containers 08 Centrum Oostendam
Locaties ondergrondse containers 09 Centrum Kruiswiel
Locaties ondergrondse containers 10 De Volgerlanden Oost
Locaties ondergrondse containers 11 De Volgerlanden Oost
Officiële publicatie ondergrondse containers 

Bekendmaking aanwijzingsbesluit bovengrondse textielcontainers
Aanwijzingsbesluit bovengrondse textielcontainers
Officiële publicatie bovengrondse textielcontainers