Kroonringen PBD

Het college van B en W stelde dinsdag 13 december 2022 het aanwijzingsbesluit PBD kroonringen vast. Daarmee ook de locaties voor de ringen.

Met het gebruiken van de PBD kroonringen verbeteren we de huidige manier van inzameling van Plastic, Blik- en Drankkartons (PBD).

Verbetering

In de eerdere situatie waren geen duidelijke inzamelplekken aangewezen, waardoor de PBD-inzamelzakken aan de paaltjes van de ondergrondse containers werden gehangen. Onwenselijk, want HVC kan de ondergrondse containers dan niet legen. Ook werden de zakken op straat gezet, waardoor ze weg konden waaien of vanaf de grond worden aangevreten door dieren  Het gebruiken van PBD-kroonringen vermindert deze problemen. Gelijktijdig zorgen we op deze manier dat de inzamelpunten voor iedereen duidelijk zijn (inwoners, gemeente en HVC).

Locaties

Aanwijzingsbesluit PBD kroonringen

Overzichtstekening PBD locaties