Kroonringen PBD

Het college van B en W stelde dinsdag 13 december 2022 het aanwijzingsbesluit PBD kroonringen vast. Daarmee ook de locaties voor de ringen.

Met het gebruiken van de PBD kroonringen verbeteren we de huidige manier van inzameling van Plastic, Blik- en Drankkartons (PBD).

Verbetering

In de huidige situatie zijn geen duidelijke inzamelplekken aangewezen, waardoor de PBD-inzamelzakken aan de paaltjes van de ondergrondse containers worden gehangen. Onwenselijk, want HVC kan de ondergrondse containers dan niet legen. Ook worden de zakken op straat gezet, waardoor ze weg kunnen waaien of worden aangevreten. Het gebruiken van PBD-kroonringen vermindert deze problemen. Gelijktijdig zorgen we op deze manier dat de inzamelpunten voor iedereen duidelijk zijn (inwoners, gemeente en HVC).

Locaties

Aanwijzingsbesluit PBD kroonringen

Overzichtstekening PBD locaties