Cascade

Hoe kunnen we de sociale functie van Cascade versterken, zodat het een multifunctionele ontmoetingsplaats wordt voor alle inwoners: het hart van Ambacht?

Wat?

Cascade als multifunctionele ontmoetingsplaats voor alle inwoners; het culturele hart van Ambacht. Dat is de wens van de gemeente en Stichting Cascade voor Cascade. Een architect heeft de eerste ideeën hiervoor uitgewerkt in tekeningen en een video. 

Waarom?

Door de leeftijd van het gebouw heeft Cascade komende jaren groot onderhoud nodig. Daarnaast moet de overheid al haar gebouwen op den duur (bijna) energieneutraal maken. Omdat het gebouw van de gemeente is, geldt dit ook voor Cascade. De combinatie van het noodzakelijke groot onderhoud, de opdracht overheidsgebouwen (bijna) energieneutraal te maken én de ambitie van Cascade als cultureel hart van Ambacht, zorgen voor een uniek moment om het gebouw en haar directe omgeving op meerdere gebieden te verbeteren.

Impressie

Wat vindt u?

Om Cascade écht een ontmoetingsplaats voor alle inwoners te maken, horen we graag uw reactie op de plannen. 

Terugblik informatieavond 22 februari 2023

Woensdag 22 februari was er een informatieavond over de toekomstplannen voor Cascade voor alle geïnteresseerden in Ambacht. De gemeente, Stichting Cascade en de architect hebben die avond de eerste ideeën toegelicht. De bijeenkomst begon met een toelichting op de toekomstplannen en het dienstverleningsconcept van Cascade door Marjet van Os (directeur Cascade). Daarna liet Roel ten Bras (architect van TenBrasWestinga) tekeningen zien waarin de eerste ideeën van de gemeente, Stichting Cascade en partners voor een vernieuwd Cascade zijn uitgewerkt. Het filmpje gaf het publiek een goed idee hoe het vernieuwde Cascade eruit kan komen te zien. De bezoekers konden reageren en vragen stellen.

Hoe verder?

Tijdens de informatieavond hebben bezoekers vragen gesteld en hun reactie gegeven. Deze bijdragen gebruiken we om de plannen verder te ontwikkelen. Daarna nemen het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad een besluit. We verwachten dat dit begin 2024 gebeurt. Als zij 'ja' zeggen op de plannen, starten we met de voorbereiding van de uitvoering. Zoals het maken van een detailontwerp, de aanbestedingsprocedure om een aannemer te selecteren en de procedure voor de omgevingsvergunning. We vermoeden dat de verbouwingswerkzaamheden dan eind 2024 of begin 2025 kunnen starten.

Documenten