Laan van Welhorst - herinrichting

Welke veranderingen zijn nodig om de Laan van Welhorst duurzaam veilig te houden? We nodigen weggebruikers uit om hierover mee te denken.

Welke wensen en ideeën hebben omwonenden voor e inrichting van de laan? We spraken erover tijdens een inloopbijeenkomst op woensdag 25 mei 2022. 

Waarom?

Winkelcentrum Hoog Ambacht wordt steeds populairder. Dat betekent dat er steeds meer (auto)verkeer en laad- en los bewegingen rond dat winkelcentrum plaatsvinden waardoor de (verkeers)veiligheid afneemt. We willen de verkeersveiligheid weer op orde krijgen en houden.

Wat nu?

We hebben een verkeersonderzoek laten uitvoeren om problemen in kaart te brengen. De uitkomsten daarvan zijn verwerkt in globale plannen waarmee we de belangrijkste problemen kunnen oplossen en de verkeersveiligheid kunnen verbeteren. Deze plannen gaan we uitwerken in een voorlopig ontwerp en daarin verwerken we graag de wensen en ideeën van de weggebruikers.

Inloopavond

Tijdens de inloopavond Ontmoetingscentrum Sophiastaete deelden omwonenden hun wensen en ideeën met ons. Ook gaven we informatoie over onze aanpak.

Eigen website

Speciaal voor dit project hebben we de website www.onzeopenbareruimte.nl/laan-van-welhorst opgezet. Daar vindt u informatie over het project, kunt u documenten downloaden en kunt u uw ideeën en meningen geven over de Laan van Welhorst.