Aanplakborden politieke partijen

De gemeente heeft een plakbeleid voor de verkiezingsposters van de Europees Parlementsverkiezing.

Bij de 2 vorige verkiezingen was onduidelijkheid over het plaatsen van verkiezingsborden. Ook doordat de signborden niet meer beschikbaar zijn om een plek te huren. Het college moet de uitvoeringsregels nog nader aanpassen/heroverwegen. In de algemene plaatselijke verordening is namelijk onder artikel 2:10 aangegeven dat het verboden is zonder vergunning een openbare plaats anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie. Het verbod is onder meer niet van toepassing op reclameborden t.b.v. verkiezingen. Het college kan nadere regels stellen voor onder meer deze categorie. Dat is nog niet gebeurd.

Posters aanleveren

Een politieke partij die zich kandidaat heeft gesteld voor de verkiezing, mag voor de campagne posters aanleveren. Wij verzorgen vanuit de gemeente voorbedrukte verkiezingsborden die wij verspreid over de gemeente plaatsen. Wilt u daarom voor 30 april uw verkiezingsposter digitaal aanleveren als eps-bestand? Dit bestand mailt u communicatie@h-i-ambacht.nl. Met een cc aan verkiezingen@h-i-ambacht.nl. Wij plaatsen de borden in de loop van de week van 6 mei.

Spelregels bij zelf posters plakken

Daarnaast mag u zelf posters plakken, waarvoor wij spelregels hebben opgesteld. Op basis van de afspraken bij de vorige 2 verkiezingen gelden dezelfde regels voor de Europees Parlementsverkiezing. Dat betekent dat de volgende spelregels gelden bij het zelf plakken:

 • langs de verkeerswegen maximaal A0 borden. Behalve op kruisingen en nabij uitritten. Dus zodanig dat er geen zichtbelemmering ontstaat voor alle verkeersdeelnemers). Het plakken van verkiezingsposters mag alleen op reclameborden op A0 formaat (zogenaamde sandwichborden)
 • in woonwijken/buiten verkeerswegen moet de maat van de borden aangepast te zijn. Maximaal A2 en boven circa 2 meter aan lichtmasten vastgemaakt
 • reclameborden moeten goed zijn vastgemaakt aan lichtmasten
 • er mag slecht 1 reclamebord per lichtmast zichtbaar zijn
 • u mag geen reclameborden plaatsen op:
  • de Achterambachtseweg
  • de Hendrik Ydenweg (buiten de bebouwde kom)
  • de Langeweg
  • het recreatiegebied Sandelingen Ambacht
  • Burgemeester Baxpark
 • reclameborden plaatst u niet in uitzichthoeken van wegaansluitingen, uitritten, op vluchtheuvels of rotondes. De reclameborden mogen de vrijheid en het uitzicht van het verkeer niet belemmeren. Ook blijft de vrije doorgang voor voetgangers, kinderwagens, rollators, rolstoelen, scootmobielen en dergelijke op het trottoir gewaarborgd
 • het plaatsen van reclameborden voor de verkiezingscampagne mag alleen in de periode van 4 weken vóór tot 1 week ná de verkiezingen. In 2024 stemmen we op donderdag 6 juni. Dat betekent dat u uw borden op donderdag 9 mei na middernacht mag plaatsen. Dit moet in onderling overleg, zodat alle partijen gelijk aan bod komen
 • u verwijdert de reclameborden binnen 1 week na de verkiezing

Heeft u nog vragen?

Stuur uw vraag dan via e-mail naar ons op. Binnen 2 werkdagen nemen wij contact met u op.