Stimulering Kracht van Ambacht

Ons preventieplan voorkomt dat problemen van inwoners groter worden. Hebt u een vernieuwend en innovatief idee daarbij? We stimuleren de ontwikkeling graag!

Met ons preventieplan de Kracht van Ambacht voorkomen we dat problemen van onze inwoners onnodig groter worden. Daarmee helpen we hen en voorkomen we dat de inzet van zware (en dure) zorgverlening nodig is.

We bieden als gemeente totaal € 50.000,- stimuleringsbudget aan organisaties die vernieuwende en innovatieve initiatieven, ideeën of pilots hebben die in lijn liggen met de Kracht van Ambacht. Het geld is bedoeld voor maatschappelijke partners. Die moeten aan een aantal regels voldoen om in aanmerkling te komen voor een deel van het budget.

Zo moet antwoord gegeven worden op de vragen:

  • Wat is het initiatief/idee?
  • Op welke opgave of welk speerpunt uit het preventieplan is het idee gericht?
  • Wat is het gewenst resultaat en (maatschappelijk) effect?
  • Hoe gaan we het idee uitwerken?
  • Hoe wordt het idee gestuurd, gemonitord en geëevalueerd?
  • Wie en wat is nodig in het uitvoeren vna het initiatief/idee?
  • Is samenwerking met andere organisaties mogelijk?
  • Wat zijn de kosten van uitvoering van het initiatief/idee?

Toetsen van initiatief/idee

Heeft u een passend initiatief of idee? U kunt het ons laten weten via het Aanvraagplan Pilot Preventieplan. Na het indienen van de aanvraag wordt u uitgenodigd om uw initiatief persoonlijk toe te lichten. Gaan wij als gemeente akkoord, dan bent u als uitvoerende partij vrij in de uitvoering van het idee. Wel houden we contact over de voortgang en de resultaten. Achteraf legt de uitvoerende partij een korte verantwoording af. Daarna beoordelen we als gemeente of wij het idee tot beleid maken.

We zijn benieuwd naar uw ideeën!

Meer informatie

Aanvraagplan Pilot Preventieplan
Regeling stimuleringsbudget Preventieplan