Mantelzorg

Heel veel mensen in onze gemeente verlenen mantelzorg. Een mantelzorger is iemand die onbetaald en langdurig voor een naaste zorgt. Op deze pagina leest u van welke ondersteuning mantelzorgers in Hendrik-Ido-Ambacht gebruik kunnen maken.

Het kan heel goed zijn dat u behoefte hebt aan ondersteuning als mantelzorger. U wilt graag uw rol als mantelzorgers zo goed mogelijk invullen, maar dat is niet altijd even makkelijk. Veel mantelzorgers willen graag meer weten over zaken als: hoe vind ik de balans tussen zorgen voor een ander en zorgen voor mezelf? Hoe ga ik het gesprek met familieleden aan? Hoe kan ik toch tot rust komen?

Om mantelzorgers zo goed mogelijk te ondersteuning, stelde de gemeente in 2019 het beleid Ondersteunen en waarderen van mantelzorgers op, met hulp van Ambachtse mantelzorgers.

Mantelzorgondersteuning

Met al uw vragen en voor ondersteuning kunt u terecht bij het Sociaal Wijkteam Ambacht of bij MEE Mantelzorg. Zij helpen u op weg. Zo organiseert MEE Drechtsteden regelmatig bijeenkomsten en cursussen voor mantelzorgers.

Respijtzorgvoorzieningen voor mantelzorgers

Er zijn in Hendrik-Ido-Ambacht verschillende voorzieningen voor mantelzorgers. Dit zijn voorzieningen waarbij uw zorgtaken tijdelijk worden overgenomen. Dit noemen we respijtzorg. Zo kunt u als mantelzorger even bijkomen. De gemeente biedt het volgende aan:

  • Laagdrempelige dagbesteding
    Degene waar u voor zorgt kan een aantal dagdelen per week deelnemen aan de activiteiten in De Blije Borgh. Hier is geen indicatie voor nodig.
  • Aanvullende mantelzorg ondersteuning
    ZorgMies biedt tijdelijke overname van de mantelzorgtaken en overige huishoudelijke taken. 

Waardering voor mantelzorgers

Als mantelzorger maakt u het leven van een ander een stukje mooier. U levert een deel van uw eigen vrije tijd in en geeft die ander praktische hulp en emotionele steun. Dat is van onschatbare waarde en verdient een compliment! De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht spreekt jaarlijks haar waardering uit voor mantelzorgers.

Meer informatie over waardering voor mantelzorgers .