Vooroverleg bouwplan

Een vooroverleg bouwplan is een gesprek waarin we met u beoordelen of - en zo ja, welke - vergunning u nodig hebt om uw plan te mogen uitvoeren.

U kunt aan ons vooroverleg over uw bouwplan vragen. Dit is geen officiële aanvraag tot omgevingsvergunning, maar een gesprek waarin we met u beoordelen of - en zo ja, welke - vergunning u nodig hebt om uw plan te mogen uitvoeren. Dit wordt ook wel een conceptaanvraag genoemd.

Wilt u een conceptaanvraag voor uw bouwplan indienen, dan doet u dat via www.omgevingsloket.nl. Dat digitaal loket zorgt dat uw (concept)aanvraag door de juiste gemeente in behandeling genomen wordt. Klik op de optie conceptaanvraag en voeg de bijbehorende tekeningen en andere bijlagen toe. De tekeningen moeten van voldoende kwaliteit zijn, zodat we kunnen beoordelen of uw plan goed is.

De conceptaanvraag is niet gratis. U bent leges verschuldigd voor de behandeling van de aanvraag. Hier vindt u de legestabel. Deze kosten worden deels verrekend met de uiteindelijke officiële aanvraag.

Misschien is de pagina Volg de uitgebreide procedure ook interessant voor u.