Volg de uitgebreide procedure

Past uw initiatief/(bouw)plan niet binnen het geldend bestemmingsplan en vraagt u een omgevingsvergunning, volg dan de aanvraag Uitgebreide Procedure Omgevingsvergunning. Zo voorkomt u vertraging en extra kosten. Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Team Ruimtelijke Ordening via 14 078. We helpen u graag.

Past u w initiatief/(bouw)plan niet binnen het geldend bestemmingsplan, volg dan de aanvraag Uitgebreide Procedure Omgevingsvergunning. Zo voorkomt u vertraging en extra kosten. Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Team Ruimtelijke Ordening via 14 078. We helpen u graag.