Wet openbaarheid overheid

Toegang tot bestuurlijke informatie is geregeld in de Wet openbaarheid overheid (Woo), de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

De Woo regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet.  Alle bestuurlijke informatie is openbaar, tenzij een in de Woo genoemde uitzonderingsgrond of andere wetgeving bepaalt dat gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken.

Openbare informatie

Een deel van overheidsinformatie is al openbaar toegankelijk. U kunt die informatie zelf vinden:

Welke gegevens kan ik vragen?

U kunt een Woo-verzoek indienen als u op zoek bent naar overheidsinformatie die geplaatst is op een gegevensdrager zoals papier, film, foto, tape of digitaal bestand. De Woo is niet bedoeld voor het stellen van vragen, dat kunt u via ons contactformulier doen. 

Informatie van de gemeente vragen via Woo

Wilt u informatie van de gemeente vragen en is die informatie niet direct openbaar, dan kan dat online via loket.h-i-ambacht.nl . In de toelichting schrijft u duidelijk waar u informatie over wilt hebben, het best is als u het gevraagd document of de gevraagde documenten omschrijft.

Kunt u hulp gebruiken bij het indienen van het verzoek, neem dan contact op met onze Woo-functionaris via juridischezaken@h-i-ambacht.nl. Die helpt u graag.

Kosten

Kost het beantwoorden van uw Woo-verzoek betrekkelijk weinig moeite, tijd en materiaal, dan hoeft u niets te betalen. Anders vergoedt u de kopieën, uittreksels en samenvattingen van de inhoud via leges. Hierover krijgt u bericht.

Hoe lang duurt het voor ik een reactie heb?

Volgens de wet moeten we binnen 4 weken na ontvangst laten wat onze beslissing op uw verzoek is. De beslissing mag één keer maximaal twee weken worden uitgesteld. Als dat gebeurt, moeten we dat binnen de genoemde 4 weken schriftelijk en gemotiveerd aan u laten weten.

Verwachten we dat een betrokkene bezwaar zal maken tegen het geven van de informatie waar u om vraagt, dan mogen we die informatie niet direct aan u geven. De betreokkene (belanghebbende) krijgt dan eerst de gelegenheid om via een procedure bij de rechtbank openbaarmaking te voorkomen.